SAS Banner
SAS Mobile Banner

2013 News

Welcome Jilin University Students - August 2013

Date: August 13, 2013

Jilin Students August 2013 img 1

Aobo Ding, Jianxiong Han, Qingdong Li, Yue Li, Fangyuan Liu, Song Liu, Xueyao Liu, Yang Liu,
Ming Qin, Yang Sun, Qing Wang, Zhiqiang Xu, Binhong Yu, Yingxi Zhou, Zhongpeng Zhu

Also pictured Prof. Eric Garfunkel

Contact Us

IMG 0574home 92b8a

Chemistry and Chemical Biology
123 Bevier Rd.
Piscataway, NJ 08854

Main Office Phone:
848.445.8699